Stěhování těžkých břemen

Co obnáší stěhování těžkých věcí – těžká parta

Stěhováním těžkých břemen rozumíme stěhování jakýchkoliv předmětů o váze vyšší než 100 Kg. Může jít jen o stěhování klavíru, trezoru, bankomatu, různých automatů, záložních zdrojů, klimatizací a podobně. Samozřejmě se ale může jednat i o stěhování mnohem těžších břemen i s několika tunovou hmotností. V tomto případě budeme hovořit především o stěhování obráběcích strojů, celých technologických celků, stěhování různých závaží atd.

Těžká parta – odborní stěhováci

Díky speciálně vyškoleným stěhovákům a profesionální technice uzpůsobené pro stěhování těžkých břemen jsme schopni stěhovat předměty s téměř jakoukoliv hmotností. Zcela běžně stěhujeme břemena o hmotnosti i 20 tun a více. Při takovém stěhování používáme hydraulické hevery s patkou, transportní vozíky (tak zvané tanky), navijáky, hupcuky, pajsry a mnoho dalších pomůcek.

Za dlouhou dobu, po kterou těžké stěhování provádíme, jsme si vychovali tým odborníků, který pod vedením zkušeného pracovníka zvládá bez problémů i stěhování těžkých, mnoha tunových věcí.

Organizace těžkého stěhování

Při stěhování mírně těžkých věcí, jako je trezor, nebo klavír, je dobré dát při objednávce dispečerům přesné informace, popřípadě se domluvit na předchozí obhlídce stěhováním dotčených prostor a věcí. Při stěhování nadměrně těžkých břemen je důležité provést předběžnou prohlídku těchto břemen a prostor, kterých se stěhování týká.

Je to proto, abychom společně s Vámi vybrali nejvhodnější a nejlevnější způsob stěhování. Důležité je přesně zjistit umístění stěhovaného předmětu a přístupovou cestu k němu. Při této schůzce se také dohodneme na postupu při stěhování, navrhneme nejlevnější a nejschůdnější řešení. Současně také provedeme zaměření pro případnou výrobu stěhovacích přípravků.

Speciální stěhování

Některá stěhování potřebují individuální přístup a speciální přípravky, které nelze nikde zakoupit. Takové pomůcky se musí vyrobit na míru. Takové přípravky a pomůcky si naše firma vyrobí a připraví před stěhováním tak, aby Vaše stěhování proběhlo bezpečně, rychle a levně. Takové přípravky vyrábíme ve spolupráci se statikem, který nám jednak přesně spočítá jaký materiál použít, aby vydržel zátěž stěhovaným břemenem, ale také posoudí, je-li možné takové zařízení použít a instalovat z hlediska únosnosti podlah a podobně. Statik také navrhne, je-li to nutné, nejlepší možnost a způsob kotvení, či uchycení přípravků. Drobné přípravky vyrobíme sami, mnohdy přímo na místě. Složitější zařízení vyrábíme ve specializované zámečnické dílně a na místě stěhování montujeme.

Stěhování těžkých břemen i s dopravou

Je samozřejmé, že neprovádíme jen stěhování těžkých věcí jen v místě, bez dopravy. Je-li potřeba provedeme i přepravu s nakládkou a vykládkou. Věci o hmotnosti do 1000 kg stěhujeme vlastními vozy, nakládáme a vykládáme zvedacím čelem, kterým jsou naše stěhovací auta vybavena.

Pokud je potřeba stěhovat a transportovat břemena těžší, spolupracujeme s odbornými firmami, které takovou přepravu provádějí. Zajistíme pro nakládku i vykládku vysokozdvižný vozík, autojeřáb, podvalník a další možnou techniku, dle konkrétních potřeb jednotlivých případů těžkého stěhování.

Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Stěhování těžkých břemen Přestěhování obráběcího centra - Renax Stěhování dílenských strojů - Renax Stěhování obráběcího centra - Renax Stěhování soustruhů - Renax Stěhování soustruhu v Brně - Renax Stěhování těžkých strojů - Renax

Kontaktní údaje na stěhování Brno

A+A RENAX, s.r.o.
Přízová 3
602 00 Brno
IČ: 25568388
DIČ: CZ25568388

tel.: +420 543 254 140
fax: +420 543 254 140
mob: +420 602 755 628

e-mail: renax@email.cz
renax@iol.cz
stehovani.brno@email.cz